Νικόλαος Μιχαλόπουλος

Χειρουργός Ενδοκρινών Αδένων

Εξειδικεύσεις

Εργασιακή Εμπειρία

Εκπαίδευση

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: